Ние се отнасяме сериозно към защитата на вашите данни!

Тъй като обработваме вашите лични данни, приехме тази политика за защита на личните данни, в която се пояснява как ги обработваме. За да защитим вашите лични данни по най-добрия възможен начин, редовно оценяваме степента на риска дали обработването на данни от наша страна може да окаже отрицателно въздействие върху основните ви права. Ясно осъзнаваме риска от потенциална дискриминация, кражба на лични данни или риска от финансови загуби, увреждане на репутацията или загуба на тайната на данните. В тези случаи решенията, които трябва да вземем, зависят от способността ни да обработваме чувствителни лични данни, биометрични данни или информация за криминални престъпления, отнасящи се до вас.

Извършваме анализ на последиците от обработването на данни за защитата на личните ви данни. Този анализ на последиците се извършва, преди да започнем обработването на вашите лични данни.

My Best Book ApS е администратор на данни и ние гарантираме, че вашите лични данни се обработват в съответствие със закона.

Информация за контакт

My Best Book ApS е администратор на данни и ние гарантираме, че вашите лични данни се обработват в съответствие със закона.

Контакти: My Best Book ApS 

Адрес: Skejby Nordlandsvej 311, 8200 Aarhus N, Дания 

ДДС: 36088966 

Имейл: info@mybestbook.com 

Уебсайт www.mybestbook.bg

Осигуряваме честно и прозрачно обработване на данни

Когато ви помолим да ни предоставите личните си данни, ще ви информираме кои данни обработваме и с каква цел. Ще бъдете информирани по време на събирането на личните ви данни. Ние не събираме информация за вас от други източници.


Обработване на лични данни

Използваме този тип данни за вас 

Използваме данни за вас, за да подобрим обслужването си и да гарантираме качеството на своите продукти и услуги, както и за да подобрим контактите си с вас.

Данните, които използваме, включват: 

Чувствителни данни – използват се за персонализиране на продуктите. 

Данни за интереси и навици – използват се за показване на подходящо и интересно съдържание. 

Данни за трафика при използване на интернет – използват се, за да научим повече за своите посетители и как те използват нашия уебсайт. 

Данни за транзакции - използват се за обработване на вашата поръчка. 

Уникални IP номера на мрежови устройства – използват се за предотвратяване и борба със злоупотреби и незаконно поведение. 

Ние не обобщаваме данни.

Събираме и съхраняваме Вашите данни с конкретна цел

Събираме и съхраняваме вашите данни за конкретни цели или други легитимни бизнес цели.

Това се случва, когато трябва:

Да обработим вашата покупка и да предоставим нашата услуга.

Да изпълним вашата заявка за продукти или услуги. Да подобрим своите продукти и услуги.

Да управляваме взаимоотношенията Ви с нас. 

Да спазваме законовите изисквания.

Възможно е да се наложи да използваме вашите лични данни за цел, различна от тази, за която са събрани. Освен ако не сте дали съгласието си за такава ново използване, ще проверим дали първоначалната цел на събирането на вашите данни е съвместима с новата цел. Например оценяваме източниците, от които произхождат вашите данни, и дали става дума за обща или чувствителна информация, която трябва да използваме. Също така преценяваме дали използването на данните ви за новата цел ще има отрицателни последици за свободата ви на действие.

Обработваме само имащи отношение към конкретния случай лични данни

Обработваме само данни за вас, които имат отношение в конкретния случай и са достатъчни за целите, определени по-горе. Целта определя какъв тип данни за вас са подходящи за нас. Същото важи и за обхвата на използваните от нас лични данни. Например не използваме повече данни, отколкото са ни необходими за конкретната цел. 

Преди да обработим личните ви данни, ще проучим дали е възможно да сведем до минимум обема на данните за вас. Проверяваме също така дали някои от използваните от нас типове данни могат да бъдат използвани в анонимизирана или псевдонимизирана форма. Можем да направим това, ако то не се отразява неблагоприятно на нашите задължения или на услугата, която ви предлагаме.

Обработваме само необходимите лични данни

Събираме, обработваме и съхраняваме само лични данни, необходими за изпълнение на предвидената цел. Освен това законодателството може да определи какъв тип данни е необходимо да събираме и съхраняваме за своите бизнес операции. Видът и обхватът на личните данни, които обработваме, може да са необходими и за изпълнение на договор или друго правно задължение. Искаме да сме сигурни, че обработваме само лични данни, които са необходими за всяка от нашите конкретни цели. Затова нашите ИТ системи разполагат с вградена система за събиране само на необходимото количество данни. Също така автоматично се гарантира, че обхватът на използване на данни не е ненужно широк и че времето за съхранение не е твърде дълго. За да ви предпазим от непозволен достъп до личните ви данни, използваме и решения, които автоматично гарантират, че данните са достъпни само за съответните служители. Има и вградена защита срещу възможността неограничен брой хора да имат достъп до данните.

Проверяваме и актуализираме вашите лични данни

Проверяваме дали личните данни, които обработваме за вас, не са неточни или подвеждащи. Освен това се грижим да актуализираме личните ви данни постоянно. Тъй като нашите услуги зависят от това дали данните ви са верни и актуални, ви молим да ни предоставяте съответните промени в данните си. Можете да използвате информацията за контакт по-горе, за да ни уведомите за промените. 

За да гарантираме качеството на вашите данни, сме приели вътрешни правила и сме установили процедури за проверка и актуализиране на вашите лични данни. Ще изтрием личните ви данни, когато вече не са необходими. Ще изтрием личните ви данни, когато вече не са необходими за целта, за която сме ги събрали, обработили и съхранили.

Ще изтрием вашите лични данни, когато те вече не са необходими.

Ще изтрием вашите лични данни, когато вече не са необходими за целта, за която сме ги събрали, обработили и съхранили.

Ще получим съгласието ви, преди да обработим личните ви данни

Ще получим съгласието ви, преди да обработим личните ви данни за целите, описани по-горе, освен ако нямаме правно основание да го получим преди това. Ще ви информираме за всяко такова основание и за своя легитимен интерес да обработваме вашите лични данни. Вашето съгласие е доброволно и можете да го оттеглите по всяко време, като се свържете с нас.

За допълнителна информация използвайте информацията за контакт по-горе. Ако желаем да използваме вашите лични данни за цел, различна от първоначалната, ще ви информираме за новата цел и ще поискаме вашето съгласие, преди да започнем да използваме данните. Ако имаме различно правно основание за новото използване, ще ви информираме за това.

Няма да разкриваме Вашите лични данни без вашето съгласие

Ако споделяме вашите лични данни с партньори и действащи лица, включително за да ги използваме с маркетингови цели, ще получим вашето съгласие и ще ви информираме за какво ще бъдат използвани вашите данни. Можете по всяко време да възразите срещу този вид разгласяване на данни, както и да се откажете от използването им в регистъра на ЕСГРАОН. Няма да поискаме съгласието ви, ако сме законово задължени да разкрием личните ви данни, например при докладване пред даден орган.

Ще поискаме вашето съгласие, преди да споделим личните ви данни с партньори от трети страни. Ако предаваме вашите лични данни на партньори от трети държави, ние сме сигурни, че тяхното ниво на защита на личните данни отговаря на изискванията, които сме определили в тази политика, съгласно приложимото законодателство. Наред с другото, отправяме искания относно използването на данните, сигурността на данните и изпълнението на правата, които имате, например по отношение на ваши възражения против профилиране и подаване на жалби до Комисията за защита на личните данни.


Сигурност

Ние защитаваме вашите лични данни и имаме вътрешни правила за сигурност на данните

Ние защитаваме вашите лични данни и имаме вътрешни правила за сигурност на данните Приехме вътрешни правила за сигурност на данните, които съдържат инструкции и мерки за защита на вашите лични данни от унищожаване, загуба или промяна, от неразрешено разкриване и от неразрешен достъп или достъп на неоторизирани лица. Създали сме процедури за предоставяне на права за достъп на нашите служители, които обработват чувствителни лични данни и данни, разкриващи информация за лични интереси и навици. Проверяваме действителния им достъп чрез регистриране и наблюдение. За да избегнем загуба на данни, непрекъснато правим резервни копия на нашите набори от данни. Освен това защитаваме поверителността и автентичността на вашите данни, като използваме криптиране. 

В случай на нарушение на сигурността, което води до висок риск за вас от дискриминация, кражба на самоличност, финансова загуба, загуба на репутация или други значителни неудобства, ще ви уведомим за нарушението на сигурността възможно най-скоро и ще уведомим полицията.

Доставчици на данни

Обменяме данни със следните обработващи лични данни, за да ви доставим своя продукт.

Използване на бисквитки

Бисквитки, цел и значение

Използваме "бисквитки", за да идентифицираме вас и вашето оборудване, да проследяваме поведението ви, да оптимизираме своя уебсайт, да ви профилираме, да ви предоставяме целеви дигитален маркетинг чрез нашите собствени медии и чрез трети страни.

Какво представляват бисквитките?

Можете да прочетете повече за тях тук:  Wikipedia: Бисквитки

Бисквитки на трети страни

Уебсайтът използва приложения за проследяване от Google Analytics, Google AdWords, Microsoft Bing Ads и Facebook, които също задават бисквитки и могат да съхраняват и да имат достъп до запаметени данни за вас, да ги споделят с нас и да показват насочено съдържание в социални медии като Google и Facebook. Като част от маркетинга може да се използва съдържание в социалните медии, например вградено съдържание от Google и Facebook. Ако взаимодействате с това съдържание в социалната медия, поведението ви ще бъде проследено от трети страни и социалната медия може да приложи тези данни към вашия профил в социалната медия. Такова използване от социалните медии е извън нашия контрол и е въпрос, засягащ единствено вас и социалната медия.

Отказ от бисквитките

Ако не желаете да събираме и съхраняваме данни за вас, можете да изключите бисквитките в настройките на своя интернет браузър. Начинът, по който ще направите това, зависи от използвания интернет браузър.

Вашите права

Имате право на достъп до личните си данни

Имате право на достъп до личните си данни. Имате право да знаете по всяко време какви данни обработваме за вас, откъде произхождат и за какво ги използваме. Можете също така да разберете колко дълго съхраняваме личните ви данни и кой получава данни за вас, доколкото споделяме данни в Обединеното кралство и в чужбина. Ако поискате, можем да ви предоставим данните, които обработваме за вас. Въпреки това достъпът може да бъде ограничен в интерес на неприкосновеността на личния живот, търговските тайни и правата на интелектуална собственост на други лица. Можете да получите изпратената информация тук: Заявка за моите данни

Имате право да поискате коригиране на неточни лични данни

Ако смятате, че личните данни, които обработваме за вас, са неточни, имате право да ги коригирате. Трябва да се свържете с нас и да ни кажете какви са неточностите и как могат да бъдат коригирани. Когато поискате корекция на личните си данни, ние ще проверим дали условията са изпълнени и ако това е така, ще направим промените възможно най-скоро.

Имате право да изтриете/анонимизирате личните си данни.

Имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити и анонимизирани по всяко време, доколкото това е позволено от закона. Заявка за изтриване/анонимизиране моите лични данни. Моля, имайте предвид, че законът изисква от нас да съхраняваме някои данни за период до 5 години. В това число влизат и фактурите.

Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни от наша страна.

Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни от наша страна. Можете също така да възразите срещу разгласяването на вашите данни за целите на маркетинга. Можете да използвате информацията за контакт в горната част на страницата, за да подадете възражение. Ако възражението ви е основателно, ние ще гарантираме, че обработването на личните ви данни ще бъде прекратена. Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, както и данните, които сме получили за вас от други източници въз основа на вашето съгласие. Ако обработваме данни за вас в рамките на договор, по който сте страна, също може да получите своите данни. Също така имате право да прехвърлите тези лични данни на друг доставчик на услуги. Ако желаете да се възползвате от правото си на преносимост на данните, ще получите личните си данни от нас в широко използван формат. Ако желаете да получите достъп до данните си, да ги коригирате или изтриете, или да възразите срещу нашето обработване на данни, ние ще проучим дали това е възможно и ще отговорим на запитването ви възможно най-скоро, но не по-късно от един месец след получаването му.

Жалби

Ако смятате, че не изпълняваме задълженията си, моля, свържете се с нашия администратор на данни на адрес dpo@mybestbook.com.