Дребен шрифт

Изпращане и доставка

Всички поръчки се изпращат чрез CoolRunner Aps и се обработват от Royal Mail, след като пратката влезе на територията на Обединеното кралство. Очаквайте доставка на пратката в рамките на 5–7 работни дни. В определени периоди, например по време на празници, доставките може да отнемат повече време.

Ако поръчката ви съдържа книги и постери, то тогава те ще бъдат изпратени поотделно. Ще получите два различни проследяващи кода, за да може да проследите двете отделни пратки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато изберете пратката да бъде доставена директно на личния ви адрес, вие приемате също така, че Royal Mail може да остави пратката пред входната ви врата на ваша отговорност.

Извършваме доставки навсякъде в България. Ако желаете пратката да бъде изпратена в друга държава, моля, свържете се директно с нас. За съжаление, стоките не могат да бъдат получени директно в нашия склад.

Когато поръчката бъде сканирана и изпратена от CoolRunner Aps, ще получите имейл за това. Имейлът ще съдържа номер за проследяване, за да можете да проследите доставката на пратката си.

Право на връщане/анулиране

Тъй като всички продукти са уникални и се произвеждат лично за всяко дете, за съжаление, не можем да приемаме върнати продукти. Затова е важно да проверите цялата информация, която въвеждате при поръчката. След като направите поръчката си, можете да редактирате данните за продукта(ите) или адреса за доставка (чрез потвърждението на поръчката) в рамките на 1 час преди началото на отпечатването. След изтичането на този период не е възможно да се промени поръчката.

Поръчката не може да бъде отменена след този момент, тъй като е изготвена специално за вас и съдържа персонализирани данни, съобразени с вашата поръчка.
Вижте законодателството на ЕС относно продуктите, произведени по поръчка, в Директивата на ЕС за правата на потребителите, член 49
.

Информация относно заплащането

Всички цени са посочени в британски лири (GBP) и включват 25% ДДС. В My Best Book можете да извършвате плащания с Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro и PayPal.

Сигурност

Ние използваме Adyen при обработка на плащанията. Adyen криптира цялата информация за вашата платежна карта с протокола TLS (Transport Layer Security). Това означава, че неупълномощени лица не могат да прочетат номера на картата ви или други данни по време на трансакцията. Информацията, предоставена на www.mybestbook.bg, се съхранява с единствената цел да можем да ви обслужим като клиент и да ви доставим стоките. Плащането и въвеждането на информация за картата се извършва директно чрез Adyen. Затова информацията за вашата карта е 100% защитена с Adyen. Нито My Best Book, нито други лица могат да получат достъп до нея.

Имейли и маркетинг

Като част от обслужването на клиенти изпращаме поредица от различни имейли във връзка с покупките. Това включва разписка, имейл, с който клиентът се информира, че поръчката потвърждение за настъпили промени, както и в случай че сте променили информацията си в рамките на един час след подаване на поръчката. Моля, имайте предвид, че служителите в нашия отдел за обслужване на клиенти не владеят български език и ще ви окажем съдействие с помощта на онлайн услуга за превод. Винаги можете да ни пишете директно на английски език, за да получите най-добрия възможен отговор. Независимо от всичко, ние ще се погрижим да получите най-доброто обслужване.

Правила и условия

Цели и обхват

Настоящите правила определят условията за доставка на стоки и услуги от My Best Book. При извършване на всяка покупка вие приемате нашите търговски условия. My Best Book си запазва правото да променя тези условия без предварително уведомление, включително за вече сключени споразумения.

Цени и заплащане

Всички цени, посочени в www.mybestbook.bg, включват ДДС, но не включват транспортните разходи, освен ако не е посочено друго. Плащането се извършва при завършване на поръчката, като се използват приетите методи за плащане, посочени на уебсайта.

Доставка и забавяния

Доставката се извършва, когато продуктът е готов. По принцип поръчките се изготвят и изпращат в рамките на 5–7 работни дни след завършване на поръчката. Клиентът има право да се откаже от договора с предварително уведомление, ако доставката се забави значително.

Значително забавяне е забавяне с повече от 30 работни дни от завършването на поръчката. Ако графикът се промени поради обстоятелства, за които My Best Book не носи отговорност (включително забавяне или липса на доставка от подизпълнители, или забавяне поради липса на съдействие от страна на клиента), забавянето не може да доведе до предоставяне на средства за правна защита на клиента за нарушаване на договора, включително право на отказ от договора.

My Best Book не носи отговорност, ако доставката се забави или бъде възпрепятствана поради форсмажорни обстоятелства. Ако събитие, за което My Best Book не носи отговорност, доведе до оскъпяване на изпълнението на задълженията за доставка от страна на My Best Book, компанията My Best Book не е длъжна да изпълнява тези задължения. My Best Book не носи отговорност за забавена доставка или загуба на пратка от страна на доставчиците на пощенски и товарни услуги, ако може да докаже, че е изпратила пратката навреме. В никакъв случай клиентът не може да претендира за наличие на забавяне на продукти, които вече са доставени.

Запазване на правото на собственост

Клиентът не може да придобие собственост върху физическите копия на даден продукт, преди My Best Book да получи пълното плащане. Всички стоки от компанията My Best Book остават нейна собственост до получаване на пълното плащане. След прехвърлянето на собствеността на клиента My Best Book си запазва правото да използва отпечатаното произведение като референция в собствените си маркетингови дейности.

Грешки и пропуски

My Best Book не носи отговорност за грешки, които клиентът не е коригирал писмено преди потвърждаването на поръчката. Ако доставката съдържа грешки или пропуски, клиентът е длъжен да предяви претенции за грешка или пропуск в разумен срок, като се свърже директно с нас. My Best Book има право да се опита да поправи грешката или пропуска, ако може да го направи в разумен срок и ако се счита, че компанията My Best Book може да бъде държана отговорна за грешката или пропуска.

ЗАБЕЛЕЖКА: Цветовете в крайния отпечатан продукт може да се различават от цветовете, представени на екрана, и това не може да се счита за грешка. По същия начин цветовете на кожата и на косата, показани в процеса на поръчка, не са точни и могат да варират в зависимост от начина, по който са илюстрирани героите в различните продукти.

Освен това се прилагат правилата, посочени в Закона за правата на потребителите, относно двугодишната гаранция.

Ограничена отговорност

В случай на забавяне или грешки в доставения продукт My Best Book не носи отговорност за оперативни загуби, пропуснати ползи или други косвени загуби, включително такива, произтичащи от правните отношения на клиента с трети лица. Нещо повече, My Best Book носи отговорност единствено за изплащане на обезщетение на клиента за загуби или щети, възникнали в резултат на груба небрежност или умишлено действие. My Best Book не носи отговорност за косвени или преки загуби, ако те са резултат от забавяне, загуба на данни или пропуснати ползи.